راهنمای کاربری Arrow Leftراهنمای کاربری ابرینو وب

مقدمه

از طریق پنل کاربری سایت ابرینو می‌توانید فایل‌های خود را در فضای ابری ذخیره کنید، به فایل‌ها و اطلاعات ذخیره شده خود دسترسی داشته باشید، آنها را ویرایش کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و … مهم‌ترین امکانات پنل کاربری وب عبارتند از:

نقطه آبی دسترسی به فایل‌ها، تصاویر، موسیقی‌ها و …

نقطه آبی دسترسی به اطلاعات دفترچه تلفن،‌ پیامک‌ها،‌ لیست تماس‌ها و …

نقطه آبی دسترسی به نسخه‌های پیشین و فایل‌های حذف شده با قابلیت بازگردانی آنها

نکته مهم: در حساب سازمانی، کاربران فقط در صورتی می‌توانند از طریق پنل کاربری وب به اطلاعات خود در سازمان دسترسی داشته باشند، که مدیر شبکه سازمان این اجازه را به آنها داده باشد.