همگام‌سازی اطلاعات

دستگاه‌های مختلف را باهم سینک کنید تا اطلاعات آن‌ها همیشه بروز باشند