پشتیبان‌گیری خودکار
پشتیبان‌گیری خودکار از دفترچه تلفن، پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی
بیشتر بخوانید
دفترچه تلفن و پیامک‌ها
دسترسی به دفترچه تلفن و پیامک‌ها و ... از طریق وب‌سایت
بیشتر بخوانید
انتقال اطلاعات
انتقال آسان اطلاعات از یک گوشی به گوشی دیگر
بیشتر بخوانید
دسترسی همیشگی
ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای ابری و دسترسی همیشگی و آسان به آنها
بیشتر بخوانید
سینک اطلاعات
سینک کردن اطلاعات دستگاه‌های مختلف ویندوزی
بیشتر بخوانید
اشتراک‌گذاری اطلاعات
به اشتراک‌گذاری اطلاعات ذخیره شده در ابر با دیگران
بیشتر بخوانید
بازگردانی فایل‌ها
دسترسی به نسخه‌های پیشین و بازگردانی فایل‌های حذف شده
بیشتر بخوانید