دسترسی همیشگی

ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای ابری و دسترسی همیشگی و آسان به آنها