دانلود اپ‌های ابرینو


تجربه‌ای نو از خدمات ذخیره‌سازی ابری


Cyber duck

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • بر روی open connection کلیک کنید.
 • از منوی کشویی، گزینه webdav را انتخاب کنید.
 • در قسمت سرور dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

NetDrive

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • در پایین صفحه اصلی برنامه، بر روی webdav کلیک کنید.
 • در قسمت url آدرس dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

CarotDav

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • در منوی File، زیرمنوی new connection، گزینه webdav را انتخاب کنید.
 • در صفحه باز شده در قسمت url آدرس dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

Cyber duck

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • در پایین صفحه اصلی برنامه بر روی دکمه + کلیک کنید.
 • از منوی سمت چپ گزینه WebDAV را انتخاب کنید.
 • در بالای فرم باز شده، گزینه WebDAV را انتخاب کنید.
 • در گزینه Server آدرس dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

Good Sync Explorer

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • داز منوی سمت چپ گزینه WebDAV را انتخاب کنید.
 • در فرم باز شده، در گزینه Server آدرس dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.
 • بر روی دکمه Connect کلیک کنید.

AnyClient

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • از منوی File گزینه را انتخاب کنید.
 • در صفحه باز شده بر روی دکمه new کلیک کنید
 • در تب General گزینه Protocol را به WebDAV تغییر دهید.
 • در گزینه Host آدرس dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.
 • بر روی دکمه connect کلیک کنید.

File Manager

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • ازمنوی کشویی سمت چپ گزینه network را انتخاب کنید.
 • در پایین صفحه گزینه lan >webdav را انتخاب کنید.
 • در صفحه باز شده در قسمت سرور dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

ES File Explorer

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • از منوی کشویی سمت چپ، زیر مجموعه بخش network گزینه ftp را انتخاب کنید.
 • در صفحه جدید new و سپس webdav را انتخاب کنید.
 • در قسمت سرور dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

FolderSync Lite

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • وارد قسمت accountها شده و + را انتخاب کنید.
 • در انتهای لیست webdav را انتخاب کنید.
 • ‍ در قسمت سرور dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.


Cyber duck

x
راهنمای اتصال به ابرینو

WebDAV Navigator

x
راهنمای اتصال به ابرینو
 • وارد برنامه شوید.
 • با علامت + سرور جدید ایحاد کنید.
 • درقسمت Name نامی برای سرویس انتخاب کنید.
 • در قسمت سرور dav.abrino.ir را وارد کنید.
 • نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

Documents 5

x
راهنمای اتصال به ابرینو