1- ابتدا اپلیکیشن کافه بازار را باز کنید.

۲- بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.

۳- «ابرینو» را جستجو کنید و در نتایج برنامه ابرینو را انتخاب کنید.

۴- برای دانلود و نصب، بر روی دکمه «نصب» کلیک کنید.

۵- اندکی صبر کنید،‌ تا اپلیکیشن دانلود و نصب شود.

۶- در پایان، پیفامی به شما نشان داده می‌شود که نشان می‌دهد، اپلیکیشن با موفقیت نصب شده است.