توافقنامه سطح سرویس

ابرینو، تجربه‌ای نو از خدمات ذخیره‌سازی ابری

با توجه به نوع و شرایط خدمات ابرینو، برای شفافیت سطح سرویس در خدمات ما، به موارد زیر دقت نمایید.


شاخص میزان در دسترس بودن ابرینو حداقل به میزان ۹۹ درصد (یا قطعی حداکثر به میزان ۷.۲ ساعت در ماه) خواهد بود. معیار اندازه‌گیری این شاخص، تست‌ها با اتصال از طریق هر سرویس دهنده اینترنتی (به غیر از سرویس دهنده میزبان ابرینو) به انتخاب ابرینو و تنظیمات مجدد دستگاه مورد تست است.


قطعی‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود از مواردی است که در شاخص فوق در نظر گرفته نمی‌شود:

 • قطعی‌های پیش بینی شده، با شرایط:
  • حداقل ۲۴ ساعت قبل از طریق ایمیل یا پیامک اطلاع داده شده باشد.
  • حداکثر زمان قطعی ۶ ساعت باشد.
  • حداکثر یک بار در ماه باشد.
 • قطعی‌های ناشی از حوادث قهریه مثل حوادث طبیعی
 • قطعی‌های ناشی از قطعی سراسری شبکه‌های برق و اینترنت و شبکه ملی اطلاعات
 • قطعی‌های بین تغییر بسته‌های ابرینو فعال کاربر
 • قطعی‌های به درخواست مراجع قضایی ذیصلاح


در صورتی که میزان در دسترس بودن ابرینو از میزان تعیین شده کمتر باشد، به ازای هر میزان قطعی بیش از مقدار تعیین شده، سرویس مشترک ۳۰ برابر آن زمان تمدید می شود. به طور مثال در صورتی که مجموع قطعی‌ها در یک ماه ۹.۵ ساعت باشد، به ازای ۲.۳ ساعت قطعی بیشتر، در ادامه بسته کاربر، ۶۹ ساعت تمدید سرویس بدون هزینه انجام می‌شود.


متوسط پهنای باند اختصاص داده شده به هر کاربر ویژه 512kbps بوده و پهنای باند کاربر در زمان پیک استفاده نیز از 128kbps پایین تر نخواهد بود.


مجموع ترافیک ارسال و دریافت درنظر گرفته شده درابرینو 10 گیگابایت در ماه است. درصورتی که مصرف کاربری از این میزان تجاوز کند، ممکن است دچار محدودیت دسترسی یا پرداخت هزینه بیشتر یا کسر از ترافیک ماه‌های آتی شود.


در سرویس‌های پشتیبان‌گیری ابری، حجم ارائه شده به شما برای نگهداری تمامی نسخ پشتیبانی است که شما در ابرینو قرار می دهید.


درسرویس پشتیبان‌گیری، درصورتی که حجم حافظه ابرینوی شما برای انجام پشتیبان‌گیری کافی نباشد، نسخه‌های پشتیبان موجود به ترتیب از قدیمی‌ترین نسخه حذف خواهند شد تا جایی که فضای باقی مانده برای پشتیبان‌گیری به میزان لازم برسد، به این شرط که پس از حذف نسخ قدیمی حداقل ۱۰ نسخه پشتیبان در ابرینو باقی مانده باشد. در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، پشتیبان‌گیری متوقف شده و خطای مربوطه در نرم‌افزار کامپیوتر به کاربر نمایش داده می‌شود.

برای تماس با کارشناسان ما کلیک کنید!