توافقنامه سطح سرویس

ابرینو ، تجربه ای نو از خدمات ذخیره سازی ابری

با توجه به نوع و شرایط خدمات ابرینو، برای شفافیت سطح سرویس در خدمات ما، به موارد زیر دقت نمایید.


شاخص میزان در دسترس بودن ابرینو حداقل به میزان ۹۹ درصد (یا قطعی حداکثر به میزان ۷.۲ ساعت در ماه) خواهد بود. معیار اندازه‌گیری این شاخص، تست‌ها با اتصال از طریق هر سرویس دهنده اینترنتی (به غیر از سرویس دهنده میزبان ابرینو) به انتخاب ابرینو و تنظیمات مجدد دستگاه مورد تست است.


قطعی‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود از مواردی است که در شاخص فوق در نظر گرفته نمی‌شود:

 • قطعی‌های پیش بینی شده، با شرایط:
  • حداقل ۲۴ ساعت قبل از طریق ایمیل یا پیامک اطلاع داده شده باشد.
  • حداکثر زمان قطعی ۶ ساعت باشد.
  • حداکثر یک بار در ماه باشد.
 • قطعی‌های ناشی از حوادث قهریه مثل حوادث طبیعی
 • قطعی‌های ناشی از قطعی سراسری شبکه‌های برق و اینترنت و شبکه ملی اطلاعات
 • قطعی‌های بین تغییر بسته‌های ابرینو فعال کاربر
 • قطعی‌های به درخواست مراجع قضایی ذیصلاح


در صورتی که میزان در دسترس بودن ابرینو از میزان تعیین شده کمتر باشد، به ازای هر میزان قطعی بیش از مقدار تعیین شده، سرویس مشترک ۳۰ برابر آن زمان تمدید می شود. به طور مثال در صورتی که مجموع قطعی‌ها در یک ماه ۹.۵ ساعت باشد، به ازای ۲.۳ ساعت قطعی بیشتر، در ادامه بسته کاربر، ۶۹ ساعت تمدید سرویس بدون هزینه انجام می‌شود.


مجموع ترافیک ارسال و دریافت در نظر گرفته شده در ابرینو برای حساب کاربری پایه یک گیگابایت و برای حساب کاربری ویژه و سازمانی 100 گیگابایت در ماه است. درصورتی که مصرف کاربری از این میزان تجاوز کند، ممکن است دچار محدودیت دسترسی یا پرداخت هزینه بیشتر یا کسر از ترافیک ماه‌های آتی شود.


در سرویس‌های پشتیبان‌گیری ابری، حجم ارائه شده به شما برای نگهداری تمامی نسخ پشتیبانی است که شما در ابرینو قرار می دهید.


درسرویس پشتیبانگیری، درصورتی که حجم حافظه ابرینوی شما برای انجام پشتیبانگیری کافی نباشد، پشتیبانگیری متوقف شده و خطای مربوطه در نرمافزار به کاربر نمایش داده میشود.